Mörkö: Information om arrendenivåer

Senaste domstolsbesluten om arrendenivåer på Mörkö


På senare år har arrendatorer av fritidshus på Mörkö fått krav på rejält höjda arrendeavgifter från jordägaren Bonde/Erengisle.

Då är det bra att veta att Svea hovrätt och arrendenämnden i Stockholm nyligen avgjort många ärenden om arrenden på Mörkö och beslutat om avgifter som ligger långt under de krav som kommit från jordägaren.

Besluten kan ni ladda hem nedan och där finns också mer information om hur man ska göra om man vill ha en prövning av arrendeavgiften.

Men först en kort sammanfattning av de två senaste besluten för de mest attraktiva tomtkategorierna.


# Kategori 1 på Mörkö kallar domstolarna för "strandtomter med bästa läge".

I Svea hovrätts senaste beslut från september 2022 blev årsarrendet för de mest attraktiva tomterna på Mörkö 77500 kr. Detta gällde arrendatorer med kontrakt som gick ut 2018/2019.

Arrendenämnden fattade i december 2021 beslut om årsarrenden på 97000 kr i samma kategori för Mörkö-arrendatorer med kontrakt som gick ut 2021. Beslutet är överklagat till Svea hovrätt och arrendatorerna yrkar på avgifter i nivå med hovrättsbeslutet ovan. Hovrätten väntas avgöra ärendet i sommar.

# Kategori 2 på Mörkö: "Strandtomter med vissa mindre nackdelar".

I hovrättsbeslutet från september 2022 blev årsarrendet 68500 kr för den kategorin.

I arrendenämndens beslut från december 2021 landade årsarrendet på mellan 86000 och 91000 kr i den kategorin.

# Kategori 3: "Strandtomter med mindre tillgänglig strand".

Hovrätten 2022: 65000 kr/år

Arrendenämnden 2021: 73300-75000 kr/år

# Kategori 4: "Strandtomter på öar"

Hovrätten 2022: 55000 kr/år

Arrendenämnden 2021: 55000-67000 kr/år

I hovrättens 2022-beslut fick arrendatorerna med mindre attraktiva tomter därefter avgifter enligt en fallande skala.

Kat 5-tomterna som kallas för "svårtillgängliga strandtomter" fick ett årsarrende på 45000 kr, för kat 6 "arrendetomter utan strand men med sjöutsikt" blev det 39000 kr och i kat 7 "arrendetomter med begränsad sjöutsikt" blev beslutet 35000 kr.

Nedan finns också ett hovrättsbeslut från mars 2021 som gällde arrendatorer med kontrakt som gick ut 2016 och som hamnade på betydligt lägre nivåer än vad som nu yrkas.


Vad ska du göra om du inte går med på jordägare Bondes förslag på höjt arrende eller tycker att du betalar för mycket i arrende?

Här finns information om detta från Arrendenämnden i Stockholm.

Men i korthet och klartext:

# Om du inte går med på förslaget på höjning kan du få saken prövad av arrendenämnden.

Det är inget ovanligt att arrendenivåerna på Mörkö prövas av nämnden. Det sker med jämna mellanrum eftersom jordägarens krav är så höga.

För att få saken prövad behöver du inte själv göra något mer än att inte gå med på jordägarens förslag på ny avgift. Det blir då han som måste vända sig till nämnden för att få till en villkorsförändring i form av höjd avgift.

# Om du vill ha lägre arrendeavgift än tidigare ska du själv begära villkorsändring.

Instruktion finns i länken ovan men i klartext handlar det om att du kanske vill att årsarrendet ska hamna på en nivå som stämmer överens med de senaste besluten från hovrätten.

En prövning i nämnden innebär INTE att du riskerar att arrendekontraktet blir uppsagt.


Vad händer i arrendenämnden?

I arrendenämnden kommer jordägaren förklara varför han vill ha en högre avgift och du kommer få möjlighet att förklara varför du inte tycker att det är rimligt. Nämnden kommer att höra av sig och be att du yttrar dig. Enklast är då att hänvisa till tidigare hovrättsbeslut.

Nämnden samlar alltid ihop flera Mörköarrendatorer i ett ärende så ni har möjlighet att svara gemensamt. Det finns flera hundra arrendatorer av fritidshus på Mörkö och därför handlar det varje år om många arrendekontrakt som ska omförhandlas.

Ni kommer att bli kallade till ett sammanträde i nämnden och det kommer också bli syn på arrendetomterna innan arrendet avgörs av arrendenämnden.

I nämnden behöver du inte anlita en advokat som kostar pengar och du riskerar inte heller att bli tvungen att betala jordägarens rättegångskostnader i nämnden.


Här kan du ladda ned intressanta beslut och andra handlingar om arrendenivåerna på Mörkö:

# Svea hovrätts beslut om Mörkö-arrenden från september 2022 – ladda ned här

# Arrendenämndens beslut från december 2021 – ladda ned här

Arrendatorernas överklagan till hovrätten i det ärendet från maj 2022 – ladda ned här

Komplettering av överklagan i oktober 2022ladda ned här

Bilaga med arrendenivåer för jordägarens jämförelseobjektladda ned här

# Svea hovrätts beslut om Mörkö-arrenden från mars 2021 – ladda ned här


Har du frågor? Vill du ha information om den senaste händelseutvecklingen kring arrendenivåerna?

Mejla: morko.arrende@gmail.com